Author Archives: איל לוינטר

טור עורך: יוהרה מודרנית

מעולם לא היינו מודרניים ומתקדמים כמו בתקופה הנוכחית. אף פעם לאורך ההיסטוריה לא הייתה לנו בינה מלאכותית המסוגלת לייעץ איזו ...

‎המשך »

כוח המחץ: הגנרל שהפסיק להפסיד לאל-קאעידה

גנרל סטנלי מק'קריסטל, מפקד היחידות המיוחדות האמריקניות בעיראק, הפסיק להפסיד לאל-קאעידה רק לאחר שהמציא שיטה רדיקלית לניהול צוותים, ונטש דוקטרינות ישנות. מה ניתן ללמוד ממנו וכיצד זה קשור דווקא לעולם העסקים?

‎המשך »