חילוץ חסר תקדים משנה את כללי המשחק מן היסוד

התערבותו הישירה של הממשל הפדראלי בניהול חברת קרייזלר ובתהליך ההבראה שלה פרץ את החומה של מערכת אכיפת החוקים להגבלים עסקיים שנועדה לעודד תחרות בין יצרני הרכב

08/05/2009 בעז תמיר - worldview.biz
הקטן אותהגדל אותהדפסE-mail הגשת הכתבה

קרייזלר
תעשיית הרכב האמריקנית הפכה למעשה לקרטל - צילום: AFP PHOTO/Stan Honda / FILES
בו בזמן שעורכי הדין של קרייזלר הגישו ביום שישי לבית המשפט את הבקשה להיכנס לתהליך פשיטת רגל (Chapter 11), התייצב נשיא ארצות הברית אובמה בפני התקשורת והוא מוקף במטה הכלכלי ובצוות היועצים שגובש לפרויקט הצלת תעשיית הרכב האמריקנית. אובמה דיבר ונהג כיו"ר מועצת המנהלים של קרייזלר.

לאחר שנשיא ארצות הברית – בירת הקפיטליזם והשוק החופשי – פיטר את ריק ואגונר, יו"ר ומנכ"ל ג'נרל מוטורס, הוא עבר להתייחס לקידום עסקת החבילה להצלת קרייזלר. התוכנית נרקמה בהכוונה ובמעורבות פעילה של השלטון הפדראלי ובשותפות האיגודים המקצועיים (UAW), ההנהלה, הבנקים, הספקים, סוכני המכירות, הקרנות הפרטיות, בעלי המניות, השליטה בהווה ובעבר ופיאט – הרוכשת הפוטנציאלית של נכסי החברה.

הגנת בית המשפט נדרשה כדי להתמודד עם הבנקים הקטנים, משקיעי קרנות הגידור ושאר ספקולנטים המחזיקים כ-30% מהחובות המובטחים לקרייזלר. סביר להניח כי בסוף תהליך הכינוס יימחק החוב לקרנות הגידור. אובמה הוקיע בבוטות את מנהלי קרנות הגידור על שלא הצטרפו לעסקת החבילה, לא היו מוכנים להסתפק בפירורי השיירים אשר נותרו להם ואילצו את הממשל – ולמעשה אילצו את אובמה, יו"ר הדירקטוריון לרגע, לשלוח את היועצים המשפטיים של החברה לבית המשפט. ערכן של המניות שהונפקו לציבור נמחק באחת.

פעולת החילוץ חסרת התקדים של קרייזלר משנה את כללי המשחק, ותפקידי השחקנים המרכזיים במערכה השתנו מן היסוד.

הממשל הפדראלי משמש שחקן פעיל ומעורב ישירות בניהול החברה ובתהליך ההבראה. אגפי הממשל וועדות הסיוע פועלים סימולטנית על מנת לממן את קרנות הפנסיה וביטוחי הבריאות של גמלאי ועובדי קרייזלר. לשם כך הממשל ייעד קרן מיועדת (VEBA) בסדר גודל של 10 מיליארד דולר. 4.6 מיליארד דולר יינתנו כהלוואה ארוכת טווח לאיגוד המקצועי למימון ביטוחי העובדים והגמלאים. יתרת הסכום, כ-5.4 מיליארד דולר, יושקע בחברה כהון מניות שיימסרו לשליטת האיגוד המקצועי. השלמת ההליך תהיה בגדר הלאמה של קרייזלר והשליטה תימסר לידי האיגוד המקצועי. העובדים הופכים לשותפים פעילים בשליטה ובניהול קרייזלר.

תוכנית החילוץ של קרייזלר משנה את מעמד ותפקיד האיגוד המקצועי מן היסוד. במדינה שבה אין ביטוח בריאות ממלכתי, הממשל נאלץ להמיר את זכויות העובדים בהון מניות החברה. בתמורה להמרת 10.9 מיליארד דולר חוב הקרן לביטוח הבריאות – השייך ל-82,000 גמלאי קרייזלר – האיגוד המקצועי יחזיק בגרעין השליטה – 55% ממניות קרייזלר המתחדשת – חבילת מניות שתקנה לנציגי העובדים מינוי דירקטור בדירקטוריון החברה. רון גטלפינגר, נשיא איגוד תעשיית הרכב האמריקנית, יהפוך מראש איגוד מקצועני לקרן השקעות במימון ציבורי, ובפועל הוא יהיה לבעלים המחזיק בגרעין השליטה בקרייזלר.

תוכנית ההבראה המתגבשת עבור ג'נרל מוטורס הבכירה תפעל במתכונת דומה. קרן ביטוח הבריאות ל-350,000 גמלאי GM תגיע ל-46.7 מיליארד דולר, סכום שיומר לכדי 39% ממניות החברה שיוחזקו בידי האיגוד המקצועי.

הקרן הפדראלית לעסקים בינוניים תסייע ל-GMAC, גוף המימון של ג'נרל מוטורס שהפך לבנק, לפעול למימון כלל סוכני הרכב וחברות הליסינג. בעידוד הממשל  GMAC תזרים את ה"חמצן" החיוני למימון מחודש של כלל רוכשי הרכב האמריקני.

בצעד חסר תקדים, לפי צו הממשל, נפרצה החומה של מערכת אכיפת החוקים להגבלים עסקיים שנועדה לעודד תחרות בין יצרני הרכב. תעשיית הרכב האמריקנית הפכה למעשה לקרטל. שיתוף פעולה בין המתחרים ושילוב זרועות הממשל בשיקום תעשיית הרכב משנים את טבעה של התחרות מן היסוד.

על מנת לעודד רכישת רכב אמריקני וכדי למנוע מהצרכן חשש מקריסה של החברה לאחר ביצוע המכירה, העמיד הממשל ערבות ביצוע למימון סוכני הרכב וכן את האחריות לתקלות וכל בעיה אחרת שתתעורר אצל רוכש הרכב האמריקני לאחר השלמת רכישת הרכב.

הקרן הפדראלית לעסקים קטנים ובינוניים העמידה ועדה למימון ההון החוזר הנדרש לספקי החלקים ולקבלני המשנה שלא קיבלו את התשלום במועד מחברות הרכב הקורסות.

תעשייני הרכב הבינלאומיים פיאט ודיימלר בנץ הוזמנו להשתתף בתהליך חילוץ קרייזלר. דיימלר, הבעלים לשעבר של קרייזלר לפני שמכרה את גרעין השליטה לקרן סרברוס, יעביר השלמה של 600 מיליון דולר לקרן הפנסיה של העובדים.

פיאט הוכרזה כאביר המוזמן להוביל את מבצע החילוץ.  כך, חברה "זרה" המשלמת מסים באיטליה הוזמנה לרכוש את ענקית הרכב הקורסת במימון הממשל אמריקני. במסגרת תוכנית החילוץ תרכוש פיאט כ-35% ממניות קרייזלר ותקבל את האחריות על ניהול החברה ופיתוחה העסקי.

הממשל האמריקני מעריך את יכולת הניהול ומעמדה הטכנולוגי של פיאט. למנהלי פיאט נועד התפקיד ללמד את האמריקנים את שיטות הניהול הפתוחות המקובלות באירופה וביפן ולהקנות לאמריקנים את הידע והטכנולוגיה הנדרשים לשם ייצור מכוניות קטנות וחסכניות בדלק.

נשיא ממוקד המוביל מהלך חילוץ אגרסיבי של קרייזלר לא מותיר ספקות אשר לכוונותיו בעניין האתגר המורכב בהרבה – ג'נרל מוטורס. העובדה שהממשל לא היסס לשלוח את קרייזלר לבקש את הגנת בית המשפט, הצליחה לפתור את בעיית האיגודים המקצועיים שהעיקה על תעשיית הרכב האמריקנית במשך יותר מעשרים שנה; היא גם עודדה משקיע זר להשתלט על חברה אמריקנית והעמיד את קרנות הגידור על מקומם הראוי; ומאפשרת לממשל מרחב תמרון בפעולתו לחילוצה של ג'נרל מוטורס הגדולה והמורכבת.

עם השלמת תהליך החילוץ של קרייזלר וג'נרל מוטורס בשבועות הקרובים ילמד העולם על שינוי יסודי בכללי המשחק העסקיים והניהוליים. נשיא ארצות הברית מוביל מהלך שבו אחת מאוניות הדגל בתעשייה האמריקנית תהפוך לחברה גלובלית בשליטה איטלקית, היא תהפוך לחברה הרואה באיגוד המקצועי בעל שליטה ולא ועד עובדים, ורואה ברשויות הממשל ובבית המשפט שחקנים פעילים המשפיעים על הניהול ועל חוסנו הכלכלי של העסק. ולא פחות חשוב מכך, הממשל נושא באחריות לאינטרסים של ציבור הצרכנים, הספקים והתעשיינים הזעירים.

בעיצומה של המהפכה התעשייתית השנייה (2.0) משליך הממשל אמריקני הממוקד בהצלת התעשייה –בצעד חסר תקדים – את קרנות ההשקעה הפרטיות, את קרנות הגידור ואת שחקני השוק הפיננסיים אל מחוץ למגרש העסקי.  מכה נוספת לוול סטריט המאירה באור חדש את מקומו של הדינוזאור הפיננסי הנִכחד.

ד"ר בעז תמיר ואורלי נדיבי חוקרים בקבוצת המחקר www.worldview.biz המתמחה במחקר תומך החלטה להשקעות בזירה הבינלאומית, ומשמשים יועצים לקרן הנאמנות הראל מניות ערך חול.

                            

הכתבה המקורית
כתבות נוספות במדור כלכלה
עוררו עניין השבוע

עוד כתבות נצפות...

חדשות-ראשי כלכלה חילוץ חסר תקדים משנה את כללי המשחק מן היסוד

-->
Feedback Form