תקנון הרשמה

חברת אפוק טיימס ישראל בע”מ (“אפוק טיימס”) מקדמת אותך בברכה על הסכמתך להירשם כמשתמש באתרינו ובשירותיו השונים. חברת אפוק טיימס תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות החוק כולל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

אנו מבקשים ממך לקרוא את תקנון ההרשמה ולאשרו:

אני מאשר בזאת במפורש לחברת אפוק טיימס להשתמש בפרטים שמסרתי במסגרת הרשמתי לאתר אפוק טיימס במסגרת הרשמתי לשימוש בשירותים באתר וכן בכל מידע שייאסף אודותיי ואודות דפוסי השימוש שלי באתר אפוק טיימס בשימושים שלהלן:
1. גיליון דיגיטלי מתנה יישלח לדוא”ל שמסרתי תוך 14 ימי עסקים. הגיליון הדיגיטלי מכיל את כל התכנים של הגיליון המודפס.
2. המגזין שאליו נרשמתי ידוור אלי מעת לעת דיוורים המכילים תכנים מתוך המגזין הנ”ל.
3. חברת אפוק טיימס תהא רשאית לשגר אלי מעת לעת “דבר פרסומת” כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40); עבור שירותיה/ מוצריה ו/או שירותים או מוצרים של עסקים – צדדים שלישיים, לרבות אלו המקיימים שיתופי פעולה עם אפוק טיימס.
4. על מנת לשלוח אלי תכנים שונים, לרבות מסרים פרסומיים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותי והנמכרים על ידי אתר אפוק טיימס ו/או על ידי צדדים שלישיים. אפוק טיימס יהיה רשאי להביא לידיעתי את המידע כאמור באמצעות: כתובת מגוריי ו/או כתובת אחרת; כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לכם על ידי; ו/או בהודעת SMS לטלפון הסלולארי של; ו/או לתיבת הדואר הקולי במכשיר הסלולארי שלי.
5. אני מסכים כי תוכלו לערוך ניתוחים של המידע שיהא ברשותכם, בין לצרכיכם ובין למסור ניתוח שכזה במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, כולל חברות מסחריות ומפרסמים. רשמתי את הודעתכם כי במקרה כאמור לא תמסרו מידע לצד שלישי הכולל פרטי זיהוי שלי כגון שמי האישי.
6. ידוע לי כי כמשתמש באתר תוכלו ליצור עימי מעת לעת קשר בנוגע לפעילויות שונות הנכללות באתרכם ואני מוסר בזה את הסכמתי מראש לכך.

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתרי אפוק טיימס בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למערכת האתרים באמצעות הקישור “יצירת קשר” המופיע באתר.

בנוסף, יוכל המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור “להסרה מרשימת תפוצה” המופיע על כל הניוזלטרים של הקבוצה.