Author Archives: דורון בטשי

צניעות בשק קמח

שחמט

אתם מובילים ביתרון גדול, כך לפחות נדמה לכם, ואז לפתע מפסידים הכול. נשמע מוכר? אלופי השחמט מציעים פתרון לבעיה

‎המשך »

הזכויות לא שמורות ליוסף באו

יוסף ורבקה באו

האיש שניצל מהתופת באמצעות רשימת שינדלר עדיין חי באמצעות בנותיו הדסה וצלילה, המנציחות בדרכים שונות את התמודדותו המיוחדת של אביהן עם התופת באמצעות צחוק ועידוד אחרים

‎המשך »