Author Archives: אמיר הדר

לא על התזרים לבדו – הכל על הרחבת עסק קיים

הרחבת עסק קיים והגדלתו ללא הכנה מוקדמת או מבלי לבדוק שהעסק מוכן לכך עלולה להזיק. אופן ביצוע התהליך מחייב התנהלות נכונה וכך העסק יכול להעלות על דרך המלך להצלחה. אז איך כדאי לעשות זאת בזהירות, בהדרגה, ותוך תכנון קפדני ומדוקדק?

‎המשך »

איך לשפר את המערכת החיסונית בעונות מעבר?

הימים חמים, הלילות קרירים, גשמים לפרקים וסופות חול. עונות מעבר מאופיינות בשינויים תכופים במזג האוויר וכן באלרגיות רבות. אילו פעולות פשוטות ויומיומיות יסייעו לכם לשפר את המערכת החיסונית בעונות המעבר? כל המידע ממתין לכם כאן

‎המשך »

למה תואר שני במשפטים?

כיום בעולם התעסוקה, עוד הרבה לפני בחינת רמת ההכנסה והתנאים המוצעים במשרה, הן המעסיקים והן העובדים העתידיים בוחנים את האפשרויות ...

‎המשך »