Author Archives: ד'ר מרדכי הלפרין

האם נכון לבצע המתת חסד?

גבולות הטיפול ב”חולים סופניים” הנוטים למות יוצרים דילמה מוסרית קשה בעלת השלכות רפואיות, חברתיות ודתיות. שבועת הרופאים, שבועת היפוקרטס, שוללת ...

‎המשך »

מלחמות הרובוטים

אוקראינה מעלה הילוך ומתכננת בחודשים הקרובים לשלוח לשדה הקרב מול הרוסים את הרובוט הלוחם הראשון שלה – ה-Phantom – מעין ...

‎המשך »

דעיכת הדמוקרטיה

בשנים האחרונות נצפית מגמה מעניינת – אזרחים במדינות דמוקרטיות בצפון אמריקה ובמערב אירופה הופכים להיות ציניים לגבי ערכה של הדמוקרטיה ...

‎המשך »