כללי

האם נכון לבצע המתת חסד?

גבולות הטיפול ב”חולים סופניים” הנוטים למות יוצרים דילמה מוסרית קשה בעלת השלכות רפואיות, חברתיות ודתיות. שבועת הרופאים, שבועת היפוקרטס, שוללת ...

‎המשך »