כלכלת סין

האמת על צמיחת התמ”ג הסיני

פועלים סינים

נתוני הצמיחה והתוצר המקומי הגולמי הסיני כפי שהם מוצגים, מתעלמים מהעלות הכלכלית של פגיעה בסביבה ומנתוני האינפלציה – ייתכן שהחישוב הריאלי אינו מצביע על הצמיחה המשתקפת מהנתונים הרשמיים

‎המשך »