שואה

הזכויות לא שמורות ליוסף באו

יוסף ורבקה באו

האיש שניצל מהתופת באמצעות רשימת שינדלר עדיין חי באמצעות בנותיו הדסה וצלילה, המנציחות בדרכים שונות את התמודדותו המיוחדת של אביהן עם התופת באמצעות צחוק ועידוד אחרים

‎המשך »